Wsparcie przy dysbiozie

Przyjmowanie odpowiednich szczepów bakterii z rodzaju BifidobacteriumLactobacillus, które naturalnie występują w przewodzie pokarmowym niemowląt, dzieci i osób dorosłych może pozytywnie wpłynąć na stan flory jelitowej.